Dotace Msk
Naše firma získala dotaci vyhlášenou Moravskoslezským krajem na podporu projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami a malými podniky se sídlem v Moravskoslezském kraji.  Na základě poskytnutého inovačního voucheru jsme realizovali ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, fakultou elektrotechniky a informatiky projekt  „Vývoj RGB osvětlení pro strojové vidění“ v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

msk-logo-m     vsb_fel

Dotace MPO
Naše firma získala v roce 2017 dotaci vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Na základě poskytnutého inovačního voucheru realizujeme, ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, fakultou elektrotechniky a informatiky, projekt „Stanovení diagnostické sestavy“. Cílem projektu je stanovení nejvhodnější kombinace svítidla a kamery pro ozařování detekovaných objektů v rámci provozní diagnostiky.

ministerstvo-prumyslu-a-obchodu     evropska-unie